Europese Hof van Justitie zet een streep door de pre-pack

Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 juni bepaald dat pre-pack faillissementen zoals die op dit moment door de Nederlandse rechter worden toegepast strijdig zijn met het Europese recht. Het Hof oordeelt dat de pre-pack in strijd is met wetgeving die de belangen van werknemers bij overgang van onderneming beschermt. De voorbereidende fase van de pre-pack, voorafgaand aan de faillietverklaring van een onderneming, heeft geen enkele wettelijke grondslag in het Nederlandse recht, stelt de rechter. Werknemers die hun baan hebben verloren middels de pre-pack constructie hebben recht op hun oude baan.

De zaak werd bij het Europese Hof van Justitie aanhangig gemaakt door de FNV samen met vier medewerksters van Estro, het kinderopvangbedrijf dat in 2014 failliet ging. Een maand nadat het faillissement werd uitgesproken ging de kinderopvang verder onder de nieuwe naam Smallsteps. Bij deze overgang van onderneming verloren meer dan 1.000 van de 3.600 werknemers hun baan.

Anders dan bij de klassieke doorstart in faillissement wordt bij een pre-pack vooraf in alle stilte een doorstart voorbereid. Tijdens deze voorbereiding probeert de onderneming een zo vruchtbaar mogelijke doorstart te creëren, vaak in het nadeel van (een deel van) het personeel en schuldeisers. Vakbonden zoals de FNV stellen dat bedrijven de pre-pack constructie gebruiken om goedkoop te reorganiseren. Vaak wordt een groot deel van de werknemers ontslagen en het personeel dat wel mee kan naar de nieuwe onderneming moet doorgaans genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden.

De volledige uitspraak is te vinden op de website van het Europese Hof van Justitie.

 

Leave a comment