Wetsvoorstel pre-pack wordt toch niet als hamerstuk afgedaan

Het wetsvoorstel waar de pre-pack onderdeel van uitmaakt (wet Continuïteit Ondernemingen I), is op verzoek van de commissie voor Veiligheid en Justitie als hamerstuk van de agenda afgehaald. Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk op 4 april 2017 als hamerstuk worden afgedaan door de Eerste Kamer, maar de commissie wil de minister van Veiligheid en Justitie toch nog enkele vragen stellen over het wetsvoorstel.

Het is goed mogelijk dat deze beslissing volgt naar aanleiding van het advies van de Advocaat-Generaal (A-G) van het Hof van Justitie. Afgelopen week bracht de A-G een advies uit over de pre-pack, waarin hij onder andere stelde dat er bij een pre-pack sprake kan zijn van overgang van onderneming. Voor werknemers brengt dit een bijzondere bescherming met zich mee die ze niet automatisch genieten bij de pre-pack. In ons vorige artikel is meer te lezen over het advies van de A-G.

Voor nu zal de wettelijke verankering van de pre-pack nog even op zich laten wachten. Als de Eerste Kamer de uitspraak van het Hof van Justitie afwacht, dan zullen de ontwikkelingen van de pre-pack mogelijk nog maanden stil liggen.

Op dit moment wordt de pre-pack al door een aantal rechtbanken in Nederland toegepast. Of deze rechtbanken daarmee door zullen gaan, is op dit moment onduidelijk.

Leave a comment