Gaat de pre-pack een prenatale dood tegemoet?

De pre-pack is een nieuwe verschijning in het Nederlandse faillissementsrecht. Dankzij uitvoerige- en onzichtbare voorbereiding kan een doorstart met hoge snelheid gerealiseerd worden. Op dit moment passen enkele rechtbanken de pre-pack toe; binnenkort krijgt dit flitsfaillissement een verankering in de wet. Dat een pre-pack een ontzettend snelle methode is, werd bij het faillissement van Estro bewezen. Binnen één dag ging de onderneming door onder de naam Smallsteps. Klein detail: van de 3.600 medewerkers verloren er 1.000 hun baan.

De FNV heeft als reactie hierop een zaak aanhangig gemaakt bij de rechter. Hierin stelt het FNV dat de Wet Overgang van Ondernemingen van toepassing was op Estro en dat ál het personeel met dezelfde arbeidsvoorwaarden mee had moeten gaan naar de nieuwe onderneming.

De grote vraag die nu rijst: moeten arbeidsvoorwaarden en dienstverbanden inderdaad voortgezet worden wanneer een onderneming doorstart met een pre-pack?

Ja, volgens de Advocaat-Generaal, een belangrijke adviseur van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hij adviseert het Hof dat Smallsteps deze oud-werknemers niet zonder meer aan de kant had mogen zetten. Volgens de Advocaat-Generaal is er sprake van ‘overgang van onderneming’ waardoor werknemers een zekere bescherming genieten.

De daadwerkelijke uitspraak van het Hof is nog afwachten. Verwacht wordt dat een definitieve uitspraak pas over een jaar volgt. Vervolgens zal de rechter in Nederland zich nog over de zaak moeten buigen.

Wanneer inderdaad blijkt dat de pre-pack in strijd in met Europese richtlijnen, zal dit grote gevolgen hebben voor deze manier van doorstarten. De tegenslag komt daarnaast ook op een ongelukkig moment, want het wetsvoorstel waartoe de pre-pack behoort (Wet Continuïteit Ondernemingen I) bevindt zich in een ver stadium. Slechts een paar dagen geleden heeft de Eerste Kamercommissie een eindverslag uitgebracht: het wetsvoorstel wordt op 4 april als hamerstuk afgedaan. Dit is de laatste stap in het wetgevingsproces voordat een wet afgekondigd en gepubliceerd wordt.

Voor nu is het wachten op de uitspraak van het Hof: gaat de pre-pack een florerend leven tegemoet of sterft het een prenatale dood?

Leave a comment