De Nederlandse winkelstraat in faillissement anno nu

Het Nederlandse straatbeeld lijkt haar slechte periode vooralsnog voort te zetten. Waar in 2016 al Unlimited Sports Group (van onder meer AktieSport en Perry Sport), McGregor, V&D en Scheer & Foppen hun deuren hebben moeten sluiten, delven recentelijk Charles Vögele en Phone House ook het onderspit in de wintermaanden van 2016/2017. Boekhandelgigant Bruna kampt met acute financiële problemen en Blokker, waartoe ook Xenos, Intertoys en Bart Smit behoren, heeft de gehele organisatie omgegooid en heeft in de afgelopen twee jaar 50 winkels noodgedwongen gesloten maar of dat bijtijds was om de ondergang te ontkomen is nog maar de vraag. Kortom, het lijkt slecht te gaan met het Nederlandse straatbeeld, maar is dat daadwerkelijk het geval?

Uit recente cijfers van kredietverzekeraar Euler Hermes blijkt dat het aantal faillissementen in 2016 gedaald is met 17% en in 2015 zelfs met 21%, terwijl tussen 2012 en 2014 de oprichting van het aantal ondernemingen met 22% is gestegen. Het aantal faillissementen in de retailbranche – een sector die weliswaar zwaar onder druk staat – is in 2016 zelfs gedaald met 28%. Niettemin leeft het idee dat het Nederlandse winkelstraatbeeld langzaam ten onder gaat, omdat bedrijven van Nederlandse oorsprong moeite hebben met de lage prijzen van haar internationale concurrenten.

Leverancier, let op uw goederen!
De grote meerderheid van leveranciers leveren onder eigendomsvoorbehoud. In faillissement heeft dit tot gevolg dat de geleverde goederen buiten de faillissementsboedel vallen en de leverancier zijn goederen kan terughalen. Er zijn echter wel een aantal punten waarop een leverancier bedacht moet zijn als de onderneming aan wie zij heeft geleverd failliet dreigt te gegaan.

Aangezien de leverancier moet kunnen aantonen dat de geleverde goederen van hem zijn, dient het eigendomsvoorbehoud op heldere wijze daadwerkelijk te zijn overeengekomen. Wanneer de onderneming in faillissement verkeert dient de leverancier zich zo snel mogelijk bij de curator te melden en duidelijke afspraken met hem te maken met betrekking tot de geleverde goederen onder het eigendomsvoorbehoud om een aantal redenen. Zo kan de curator een afkoelingsperiode van twee maanden inlassen, kan het eigendomsvoorbehoud verloren gaan door vermenging met andere goederen of kan de curator een boedelbijdrage in rekening brengen.

Huurder is relatief veilig
Bij het failleren van de verhuurder zal iedere huurder vrezen te worden uitgezet. In de wet is hierover niets geregeld maar in het faillissementsrecht geldt in beginsel dat een faillissement geen invloed uitoefent op bestaande huurovereenkomsten. Wanneer een huurder na faillietverklaring van gehuurde gebruikt, heeft de curator niet de bevoegdheid tot beëindiging van het huurgenot wanneer de huurovereenkomst nog loopt. Een huurder heeft in de basis aldus een sterke positie maar de reikwijdte waarop u beschermd wordt, is ook afhankelijk van het soort ruimte en de huurovereenkomst.

Verhuurder (deels) beschermd
Een verhuurder weet dat als de huurder failliet is, hij op zoek moet gaan naar een nieuwe huurder. Hoewel in beginsel geldt dat het faillissement geen invloed heeft op wederkerige overeenkomsten, is het duidelijk dat de curator de failliete onderneming niet lang zal kunnen laten draaien vanwege de huurovereenkomst moet worden nagekomen. De wetgever heeft dan ook met artikel 39 van de Faillissementswet de ruimte gelaten voor zowel de curator als de verhuurder om de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een termijn van maximaal 3 maanden. Hiermee is beoogd om enerzijds de verhuurder de tijd te geven om een nieuwe huurder te zoeken en anderzijds ter voorkoming van het onnodig oplopen van de boedelschulden.

Consument heeft weinig mogelijkheden
Als consument is het een zonde voor het oog wanneer een Nederlandse winkel uit het straatbeeld verdwijnt, zeker in het geval u een cadeaubon van de winkel heeft ontvangen. In het algemeen heeft een consument geen bijzondere rechten en kan hij alleen een faillissementsvordering ter verificatie indienen bij de curator en zich scharen tot de gewone faillissementsschuldeisers. Voor deze grote groep blijft er doorgaans niets of een fractie over voor verdeling. Slechts in een beperkt aantal specifieke situaties kan de consument wel verhaal halen.

Leave a comment