085 30 36 429

Aansprakelijkheid als bestuurder

De rechtspersoonlijkheid van bijvoorbeeld een bv of nv beschermt de bestuurders tegen privé aansprakelijkheid. Zonder deze bescherming zou het vrijwel onmogelijk worden om een onderneming te drijven waar zo nu en dan risico’s genomen moeten worden. Op deze bescherming tegen aansprakelijkheid zijn echter wel uitzonderingen. Wanneer een bestuurder dusdanig heeft gehandeld waardoor het faillissement aan zijn gedrag toe te schrijven is, dan kan hij in privé aansprakelijk worden gesteld. Hierbij valt te denken aan onverantwoord gedrag, maar bijvoorbeeld ook aan het niet voldoen van administratieve verplichtingen. Lees hier meer over bestuurdersaansprakelijkheid.

Verplichtingen (oud-) bestuurder

Wanneer het faillissement van een rechtspersoon uitgesproken wordt, mag je als bestuurder geen rechtshandelingen meer aangaan namens deze rechtspersoon. Je blijft echter wel bestuurder. Dit houdt in dat je als bestuurder wel een aantal verplichtingen blijft hebben. Eén van deze verplichtingen is de inlichtingenplicht: je zult de curator en Rechter-Commissaris in het faillissement de door hun gewenste inlichtingen op eerste verzoek moeten verschaffen. Daarnaast blijft de administratieverplichting, ondanks het faillissement, gewoon bestaan. De administratie moet bijgehouden worden tot aan de datum van het faillissement.

Het is voor de hand liggend dat je als oud-bestuurder niet meer aansprakelijk wil zijn voor het handelen van de onderneming. Als oud-bestuurder kun je dit bewerkstelligen door je uit het handelsregister te laten schrijven als bestuurder van de rechtspersoon. Dit kun je zelf doen of de rechtspersoon kan dit doen. Zolang je in het handelsregister opgenomen staat als bestuurder wek je de indruk naar de buitenwereld dat je bestuurder bent en dit kan aansprakelijkheid met zich meebrengen.