085 30 36 429

Normale doorstart

Met het maken van een klassieke doorstart wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk overgedragen aan een andere partij. Deze overnemende partij zet de onderneming vervolgens op eigen rekening en -risico voort. Bij een normale overdracht of overgang gaan alle rechten en verplichtingen van de onderneming over op de verkrijgende partij. Bij een doorstart na faillissement is dat niet het geval: de onderneming kiest welke werknemers, contracten en/of vorderingen meegenomen worden. Met de betreffende partijen worden nieuwe voorwaarden overeengekomen. Een ander voordeel is dat een eventuele nieuwe start, afhankelijk van het type curator, binnen vier tot zes weken plaats kan vinden. Een doorstart heeft als nadeel dat het soms niet zinvol zal zijn wanneer de onderneming veel imagoschade heeft opgelopen. Daarnaast lopen de onderhandelingen via de curator, die in de basis een belangenbehartiger van de schuldeisers is.

Pre-pack

Bij een pre-pack wordt er vóór het faillissement een herstart voorbereid. Direct na het faillissement treedt deze doorstart in werking. Het bestuur van een onderneming kan een pre-pack verzoeken bij de Rechtbank, waarna er een ‘stille curator’ aangewezen wordt. Deze stille bewindvoerder bereidt een eventuele doorstart voor. Hij zorgt ervoor dat de belangen van de schuldeisende partijen gewaarborgd blijven en hij zal rekening houden met de belangen van leveranciers, personeel, verhuurders en dergelijke. Wanneer de onderhandelingen slagen zal het faillissement aangevraagd worden en zal de pre-pack transactie direct na het uitspreken van het faillissement ten uitvoer worden gelegd. Het pre-pack is op dit moment nog niet wettelijk vastgelegd en mede hierdoor staan op dit moment slechte enkele Rechtbanken in Nederland het pre-pack toe. De verwachting is dat de wetgeving omtrent het pre-pack mogelijk dit najaar in werking treedt. Meer details over de klassieke doorstart of het pre-pack lees je hier.