085 30 36 429

Europese Hof van Justitie zet een streep door de pre-pack

Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 juni bepaald dat pre-pack faillissementen zoals die op dit moment door de Nederlandse rechter worden toegepast strijdig zijn met het Europese recht. Het Hof oordeelt dat de pre-pack in strijd is met wetgeving die de belangen van werknemers bij overgang van onderneming beschermt. De voorbereidende fase van de pre-pack, voorafgaand aan de faillietverklaring van een onderneming, heeft geen enkele wettelijke grondslag in het Nederlandse recht, stelt de rechter. Werknemers die hun baan hebben verloren middels de pre-pack constructie hebben recht op hun oude baan.

De zaak werd bij het Europese Hof van Justitie aanhangig gemaakt door de FNV samen met vier medewerksters van Estro, het kinderopvangbedrijf dat in 2014 failliet ging. Een maand nadat het faillissement werd uitgesproken ging de kinderopvang verder onder de nieuwe naam Smallsteps. Bij deze overgang van onderneming verloren meer dan 1.000 van de 3.600 werknemers hun baan.

continue reading

Wetsvoorstel pre-pack wordt toch niet als hamerstuk afgedaan

eerste-kamer

Het wetsvoorstel waar de pre-pack onderdeel van uitmaakt (wet Continuïteit Ondernemingen I), is op verzoek van de commissie voor Veiligheid en Justitie als hamerstuk van de agenda afgehaald. Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk op 4 april 2017 als hamerstuk worden afgedaan door de Eerste Kamer, maar de commissie wil de minister van Veiligheid en Justitie toch nog enkele vragen stellen over het wetsvoorstel.

continue reading

Gaat de pre-pack een prenatale dood tegemoet?

europees-hof-justitie

De pre-pack is een nieuwe verschijning in het Nederlandse faillissementsrecht. Dankzij uitvoerige- en onzichtbare voorbereiding kan een doorstart met hoge snelheid gerealiseerd worden. Op dit moment passen enkele rechtbanken de pre-pack toe; binnenkort krijgt dit flitsfaillissement een verankering in de wet. Dat een pre-pack een ontzettend snelle methode is, werd bij het faillissement van Estro bewezen. Binnen één dag ging de onderneming door onder de naam Smallsteps. Klein detail: van de 3.600 medewerkers verloren er 1.000 hun baan.

De FNV heeft als reactie hierop een zaak aanhangig gemaakt bij de rechter. Hierin stelt het FNV dat de Wet Overgang van Ondernemingen van toepassing was op Estro en dat ál het personeel met dezelfde arbeidsvoorwaarden mee had moeten gaan naar de nieuwe onderneming.

De grote vraag die nu rijst: moeten arbeidsvoorwaarden en dienstverbanden inderdaad voortgezet worden wanneer een onderneming doorstart met een pre-pack?

continue reading

Nieuwe ontwikkelingen in de herijking van het faillissementsrecht

Paul van den Berg

Het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht is in volle gang. Zo zullen er ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wetgeving plaatsvinden. De ontwikkelingen zijn in te delen in drie pijlers: (i) fraudebestrijding, (ii) versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en (iii) modernisering van het faillissementsrecht. Op 21 maart hebben er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden in het wetgevingsprogramma. Zo is het wetsvoorstel ‘Versterking Positie Curator’ als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer, wat inhoudt dat het wetsvoorstel alleen nog maar ondertekend en gepubliceerd hoeft te worden.

Op dezelfde dag is er een nadere Memorie van Antwoord gepubliceerd inzake het wetsvoorstel ‘Continuïteit Ondernemingen I’, waar het pre-pack een onderdeel van zal zijn. Op 28 maart wordt de nadere procedure besproken, waarbij onder andere zal worden besloten wanneer de plenaire behandeling door de Eerste Kamer plaats gaat vinden. Dit is de laatste stap in het wetgevingsproces voordat de wet bekrachtigd en gepubliceerd wordt.

continue reading

De Nederlandse winkelstraat in faillissement anno nu

Winkelstraat in faillissement

Het Nederlandse straatbeeld lijkt haar slechte periode vooralsnog voort te zetten. Waar in 2016 al Unlimited Sports Group (van onder meer AktieSport en Perry Sport), McGregor, V&D en Scheer & Foppen hun deuren hebben moeten sluiten, delven recentelijk Charles Vögele en Phone House ook het onderspit in de wintermaanden van 2016/2017. Boekhandelgigant Bruna kampt met acute financiële problemen en Blokker, waartoe ook Xenos, Intertoys en Bart Smit behoren, heeft de gehele organisatie omgegooid en heeft in de afgelopen twee jaar 50 winkels noodgedwongen gesloten maar of dat bijtijds was om de ondergang te ontkomen is nog maar de vraag. Kortom, het lijkt slecht te gaan met het Nederlandse straatbeeld, maar is dat daadwerkelijk het geval?

continue reading