085 30 36 429

Wanneer je als ondernemer in aanraking komt met een faillissement is het van belang om goed geïnformeerd te zijn. Wat zijn de algemene regels en voorwaarden die gelden bij een faillissement? Hoe kan ik me verweren en kan ik eventueel in hoger beroep? En in het geval er een faillissement uitgesproken wordt, wat staat me dan te wachten?

Voorwaarden

van een faillissement

Voordat een faillissement aangevraagd kan worden zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo moet zich de situatie voordoen dat vorderingen niet meer betaald worden. Daarnaast moet er meer dan één schuldeiser zijn. Wanneer het faillissement aangevraagd wordt is het dus van belang dat er een extra schuldeiser met een opeisbare vordering bestaat. Deze hoeft de aanvraag alleen maar te steunen door middel van een steunvordering. Vervolgens kan het faillissement verzocht worden bij de Rechtbank. 

Lees verder om meer te weten te komen over deze voorwaarden.

Lees verder

Verweer

tegen een faillissement

Wanneer er een faillissement voor je onderneming aangevraagd wordt is bijna vanzelfsprekend dat je je wilt verweren. Er zijn een aantal basis-uitgangspunten waarop je je kunt verweren. Zo kun je stellen dat de schuldeiser geen vordering heeft, dat je niet bent opgehouden met het betalen van vorderingen, dat je de vordering al hebt voldaan, dat de vordering niet (meer) bestaat of dat je tegenvordering hebt op de verzoekende partij.

Lees verder om meer te weten te komen over de procedures van het verweer.

Lees verder

Hoger beroep

instellen tegen een faillissement

Het is mogelijk om tegen een uitspraak van faillissement in hoger beroep te gaan. Wanneer je niet bij de zitting van de Rechtbank aanwezig kon zijn is het mogelijk om in verzet te gaan. Dit verzet moet wel ingediend worden binnen veertien dagen. Wanneer je wel bij de zitting aanwezig bent geweest kan je in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Voor het instellen hiervan geldt een korte termijn van acht dagen. Zowel voor het verzet als voor het hoger beroep geldt dat het door een advocaat ingesteld moet worden door middel van een verzoekschrift.

Lees verder hoe het verzet of hoger beroep te werk gaat.

Lees verder

Na faillissement

Hoe nu verder?

Na het uitspreken van een faillissement is het als ondernemer van belang om te weten of je aangesproken kunt worden voor de schulden. Hierin is bepalend wat voor rechtsvorm de onderneming heeft. Bij een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV of een NV) ben je als bestuurder in principe niet aansprakelijk, behalve als je verwijtbaar gehandeld hebt. Wanneer je onderneming een eenmanszaak is, ben je ook met je privévermogen aansprakelijk. In sommige gevallen kan een faillissement ook gevolgd worden met een doorstart. Daar lees je hier meer over. 

Lees verder voor meer uitleg omtrent de aansprakelijkheid en hoe je verder moet na een faillissement.

Lees verder

Liever persoonlijke uitleg krijgen?

Dat doen we graag

+31 (0)85 30 36 429
info@faillissementadvocaat.nl
Ma - Vr 09:00 - 17:00 uur
Maliestraat 3, 3581 SH Utrecht