085 30 36 429

Ondernemers lopen altijd het risico om in aanraking te komen met een faillissement: een eigen faillissement of het faillissement van een concurrent/zakenpartner. Als ondernemer is het verstandig om op de hoogte te zijn van de aspecten en regels van een faillissement. Soms is er nog van alles mogelijk om je onderneming te redden uit de financieel moeilijke tijden. Daarnaast kan je in de situatie belanden dat je geld tegoed hebt van een concurrent of zakenpartner die getroffen wordt door een faillissement. Ook dan bestaan er mogelijkheden om dat geld terug te krijgen.

... Aanvraag doen / ontvangen

van een faillissement

Als ondernemer kun je een faillissement aanvragen voor je eigen bedrijf. Dit kan nodig zijn wanneer je meer dan één schuldeiser hebt die je niet meer kunt betalen. Je kunt ook het faillissement van een andere onderneming aanvragen wanneer ze, ondanks aanmaningen, niet betalen en daarnaast ook bij andere partijen schulden hebben. 

Als je een aanvraag tot faillissement doet, gelden er verschillende regels. Waar moet je rekening mee houden? Daarnaast is het ook mogelijk dat iemand anders een aanvraag tot faillissement van jouw bedrijf heeft gedaan en waarschijnlijk wil je dit voorkomen. Wat moet je dan doen?

Lees verder

... Doorstart

na een faillissement

Een faillissement hoeft niet altijd het einde van je onderneming te betekenen. Het is mogelijk om na het faillissement je onderneming door te zetten waarbij je de mindere onderdelen van het oude bedrijf achterlaat en de goede, ‘gezonde’ delen meeneemt in een nieuw bedrijf. In veel gevallen kan een nieuwe start uiteindelijk leiden tot een succesvolle toekomst voor de onderneming.

Aan het maken van een doorstart zijn uiteraard wel een aantal belangrijke regels verbonden. Waar moet je rekening mee houden als je van plan bent een doorstart te maken?

Lees verder

... Aansprakelijkheid als bestuurder

van een rechtspersoon

In de basis zijn bestuurders niet aansprakelijk voor de handelingen en schulden van een rechtspersoon. Hier bestaan wel uitzonderingen op. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onbehoorlijk bestuur, onverantwoord gedrag of het niet voldoen aan administratieve verplichtingen. Bij een faillissement kan een curator bestuurders aansprakelijk stellen als hij vermoedt dat het slechte bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

Hoe voorkom je dat je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor de handelingen en schulden van je onderneming? En wat moet je doen als een curator je tóch aansprakelijk stelt?

Lees verder

... Faillissement als incassomiddel

wanneer je een vordering hebt

Wanneer je een vordering hebt bij een bedrijf maar betaling blijft – ook na verschillende aanmaningen – uit, dan is het aanvragen van faillissement van deze onderneming één van de mogelijkheden om je vordering op te eisen. In veel gevallen zal een faillissementsaanvraag voldoende afschrikken en zul je betaald krijgen. In andere gevallen zal blijken dat deze onderneming simpelweg te weinig middelen heeft om schuldeisers nog te kunnen betalen. 

Aan het aanvragen van faillissement van een onderneming zijn regels verbonden. Zo moet er bijvoorbeeld meer dan één schuldeiser zijn. Maar welke andere regels gelden er verder?

Lees verder

Liever persoonlijke uitleg krijgen?

Dat doen we graag

+31 (0)85 30 36 429
info@faillissementadvocaat.nl
Ma - Vr 09:00 - 17:00 uur
Maliestraat 3, 3581 SH Utrecht