085 30 36 429

Wetsvoorstel pre-pack wordt toch niet als hamerstuk afgedaan

eerste-kamer

Het wetsvoorstel waar de pre-pack onderdeel van uitmaakt (wet Continuïteit Ondernemingen I), is op verzoek van de commissie voor Veiligheid en Justitie als hamerstuk van de agenda afgehaald. Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk op 4 april 2017 als hamerstuk worden afgedaan door de Eerste Kamer, maar de commissie wil de minister van Veiligheid en Justitie toch nog enkele vragen stellen over het wetsvoorstel.

continue reading