085 30 36 429

Gaat de pre-pack een prenatale dood tegemoet?

europees-hof-justitie

De pre-pack is een nieuwe verschijning in het Nederlandse faillissementsrecht. Dankzij uitvoerige- en onzichtbare voorbereiding kan een doorstart met hoge snelheid gerealiseerd worden. Op dit moment passen enkele rechtbanken de pre-pack toe; binnenkort krijgt dit flitsfaillissement een verankering in de wet. Dat een pre-pack een ontzettend snelle methode is, werd bij het faillissement van Estro bewezen. Binnen één dag ging de onderneming door onder de naam Smallsteps. Klein detail: van de 3.600 medewerkers verloren er 1.000 hun baan.

De FNV heeft als reactie hierop een zaak aanhangig gemaakt bij de rechter. Hierin stelt het FNV dat de Wet Overgang van Ondernemingen van toepassing was op Estro en dat ál het personeel met dezelfde arbeidsvoorwaarden mee had moeten gaan naar de nieuwe onderneming.

De grote vraag die nu rijst: moeten arbeidsvoorwaarden en dienstverbanden inderdaad voortgezet worden wanneer een onderneming doorstart met een pre-pack?

continue reading

Nieuwe ontwikkelingen in de herijking van het faillissementsrecht

Paul van den Berg

Het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht is in volle gang. Zo zullen er ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wetgeving plaatsvinden. De ontwikkelingen zijn in te delen in drie pijlers: (i) fraudebestrijding, (ii) versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en (iii) modernisering van het faillissementsrecht. Op 21 maart hebben er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden in het wetgevingsprogramma. Zo is het wetsvoorstel ‘Versterking Positie Curator’ als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer, wat inhoudt dat het wetsvoorstel alleen nog maar ondertekend en gepubliceerd hoeft te worden.

Op dezelfde dag is er een nadere Memorie van Antwoord gepubliceerd inzake het wetsvoorstel ‘Continuïteit Ondernemingen I’, waar het pre-pack een onderdeel van zal zijn. Op 28 maart wordt de nadere procedure besproken, waarbij onder andere zal worden besloten wanneer de plenaire behandeling door de Eerste Kamer plaats gaat vinden. Dit is de laatste stap in het wetgevingsproces voordat de wet bekrachtigd en gepubliceerd wordt.

continue reading

De Nederlandse winkelstraat in faillissement anno nu

Winkelstraat in faillissement

Het Nederlandse straatbeeld lijkt haar slechte periode vooralsnog voort te zetten. Waar in 2016 al Unlimited Sports Group (van onder meer AktieSport en Perry Sport), McGregor, V&D en Scheer & Foppen hun deuren hebben moeten sluiten, delven recentelijk Charles Vögele en Phone House ook het onderspit in de wintermaanden van 2016/2017. Boekhandelgigant Bruna kampt met acute financiële problemen en Blokker, waartoe ook Xenos, Intertoys en Bart Smit behoren, heeft de gehele organisatie omgegooid en heeft in de afgelopen twee jaar 50 winkels noodgedwongen gesloten maar of dat bijtijds was om de ondergang te ontkomen is nog maar de vraag. Kortom, het lijkt slecht te gaan met het Nederlandse straatbeeld, maar is dat daadwerkelijk het geval?

continue reading