Welk verweer kunt u voeren?

De schuldenaar kan - indien hij niet zonder meer instemt met de faillietverklaring - een tweetal verweren voeren, namelijk (1)  het betwisten van het vorderingsrecht van de aanvrager van het faillissement en (2) de afwezigheid van de toestand...

Lees verder...

Zoeken op deze site...

Aansprakelijk gesteld?

"het komt regelmatig voor dat een bestuurder door de curator of door de schuldeisers zelf wordt aangesproken voor de openstaande schulden"

Lees verder...

      

      
Telefonisch advies voor ondernemers!
  
bel 088 - 47 47 000 (landelijk nummer)
werkdagen van 9:00 tot 21:00 uur - zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur

Welkom!

FAILLISSEMENT | Advocaat is een initiatief van Beljon Business Law | Advocatuur en geeft raad wanneer u als ondernemer/bestuurder geconfronteerd wordt met een (mogelijk) faillissement. Hier vindt u up-to-date informatie over faillissementsaanvragen, het te voeren verweer, de mogelijkheden van hoger beroep of verzet enz.

Ook verschaft FAILLISSEMENT | Advocaat informatie over aansprakelijkheid van bestuurders, een faillissementsaanvraag als incassomiddel en het indienen van een eigen faillissementsaanvraag of verzoek tot surseance van betaling. Als ondernemer en/of bestuurder kunt u via onze website tevens uw zaak voorleggen aan een gespecialiseerde advocaat. Bel voor meer informatie 088 - 47 47 000.

N.B. Particulieren verwijzen wij graag door naar de website http://www.Schulden.nl, waar u een veelheid aan informatie over schuldsaneringen en andere relevante onderwerpen kunt vinden.

Copyright 2007-2010 | Beljon Business Law | FaillissementAdvocaat.nl

RocketTheme Joomla Templates